Arkisto kohteelle marraskuu 2013

Avoimia kuvia verkosta

Opettajat ja erilaisten esitysten tekijät (sekä blogin kirjoittajat 🙂 ) joutuvat monesti miettimään, mistä löytää piirros- tai valokuvia, joita saa luvallisesti käyttää. Netissä kun kuvia on helposti saatavilla, moni ajattelee että no ketäpäs se haittaa jos tuosta tuota kuvaa käytän. Tästä kehkeytyi kuukausi sitten vilkas keskustelu Pupulandia-blogissa.

Kuva: Pixabay

Kuva: Pixabay

Verkosta löytyy myös avoimia kuvia, joita saa käyttää joko täysin tai ainakin melko vapaasti. Täysin vapaasti käytettäviä ovat CC0-/Public domain -kuvat. Tällaisia löytyy esimerkiksi Pixabay– ja Openclipart -palveluista. Kuvia voi jakaa erilaisilla lisensseillä, yleinen on esimerkiksi CC-BY, joka edellyttää tekijän nimen mainitsemista, mutta antaa muuten vapaat kädet kuvan käyttöön. Kannattaa tutustua Creative Commons -lisensseihin ja käyttää niitä itsekin!

Tietoa verkosta löytyvistä opetuskäyttöön sopivista kuvista löydät tästä esityksestä:

Voit katsoa esityksen myös videona. Esityksestä löytyy jokaisesta palvelusta linkki lyhyeen ohjevideoon ja halutessasi löydät ne kaikki tältä soittolistalta.

Kuvaterveisin
Liisa

7 kommenttia

Oppilaat videon tuottajina

Luin professori Jari Multisillan ja professori Hannele Niemen mielenkiintoisen artikkelin Oppilaiden tuottamien videoiden käyttö opetuksessa, joka on osa juuri julkaistua Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan julkaisua Uusi oppiminen. Tässä kirjoituksessa siis poimintoja siitä. Artikkelissa tarkastellaan verkossa olevien videopalvelujen hyödyntämistä opetuksessa sekä kuvataan miten oppilaat voivat osallistua aktiivisina toimijoina sisällöntuottamiseen. Kun oppilaat tekevät oman (opetus)videon, heidän täytyy työstää sekä sisältöjä että niiden esittämistä sellaiseen muotoon, että se on katsojalle ymmärrettävää ja motivoivaa. Oppilailla on tässä siis aktiivisen tiedon tuottajan rooli. Esimerkkitapauksissa esitellään MoViE-palvelun (Mobile Video Experience) avulla tehtyjä erilaisia pilotteja niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Kuva: MyCuteGraphics

Kuva: Laura Strickland / MyCuteGraphics

Artikkelissa tuodaan esiin myös se, että tämän päivän koululaiset ovat nettisukupolvea, diginatiiveja, jotka mm. korostavat avoimuutta , odottavat viihde-elementtejä ja pelaamista työelämässä, koulutuksessa ja sosiaalisessa elämässään sekä odottavat viestinnältä ja kanssakäymiseltä nopeaa rytmiä. Näitä ominaispiirteitä tulisi huomioida myös oppimisympäristöissä, ja videon käytön lisääminen opetuksessa on askel tähän suuntaan.

Tekstissä käsitellään myös sosiaalista mediaa ja videopalveluja, etenkin YouTubea. Todetaan että suurin osa käyttää palveluja vain katsellakseen videoita eikä niinkään jakaakseen omia videoitaan. Helsingin yliopiston tutkimuksen (joka käsitti 2400 peruskoululaista ja lukiolaista) mukaan 61% tytöistä ja 70% pojista käyttää YouTubea usein. Videoiden käyttö koulussa ja opiskelussa on kuitenkin selvästi vähäisempää. YouTubella on nykyään oma opetusvideo-osio http://www.youtube.com/education .

Artikkelin lopussa todetaan, että verkkovideoiden käyttö lisääntyy jatkuvasti ja ne voidaan koulussakin nähdä uutena tiedon esittämisen välineenä. Tutkimuksissa on todettu, että oppilaat muuttuvat aktiivisemmiksi ja osallistuvammiksi luokkahuoneessa, kun oppimisessa käytetään videotuotantoa. Videon tuottaminen tukee monen eri osa-alueen kehittymistä, koska oppilaiden täytyy miettiä mm. mitä kuvataan, miten kuvataan ja miten tarina etenee. Verkkovideot ja videoiden tuottaminen voidaan nähdä myös kanavana, jonka kautta lapset ja nuoret voivat viestiä toistensa kanssa, myös kansainvälisesti.

Kuva: MyCuteGraphics

Kuva: Laura Strickland / MyCuteGraphics

Terveisin
Liisa

1 kommentti

Kosketustaulu matematiikan erityisopetuksessa

Olin muutaman tunnin seuraamassa matematiikan erityisopetusta. Opetustilana oli pieni luokkahuone, jossa on mm. kosketustaulu. Aiheena oli geometria, tarkemmin suorakulmaisen kolmion sivujen ja kulmien laskeminen. Opettaja kertoi käyttävänsä taulua mielellään ja tussitaulun jääneen vallan käyttämättömäksi. Kosketustauluohjelmiston (ActivInspire) matematiikkatyökaluja hän ei kuitenkaan pitänyt erityisen hyvinä.

Hauska tapa taulun hyödyntämiseen oli mielestäni se, kun opettaja piirsi tikkuakan, jota saattoi sitten siirrellä eri kohtiin kolmiota ja kysellä esimerkiksi ”nyt kun seison tässä kulmassa, millainen sivu A on minuun nähden, vastakkainen vai viereinen”. Laskemisen lisäksi sivujen pituutta mitattiin ohjelman viivaimella, mutta oppilaita tuntui hieman hämäävän se, että viivain ei mittaa niinkään senttejä vaan vain ”yksiköitä”. Oppilaat kävivät taululla käyttämässä viivainta. Opettaja kirjoitti kynällä tauluun muistiinpanoja ja tietoja kolmiosta. Tunnin lopussa osa oppilaista pyysi, että opettaja tulostaisi heille taulun asiat.

kosketustaulu1_geo

Kuva jälkikäteen ”dramatisoitu” 😀

Terveisin
Liisa

Jätä kommentti

Blogeja kieltenopetukseen

Tammelan koulun kieltenopettajat innostuivat Tampereen uudesta blogipalvelusta ja loivat eri kieliin omat bloginsa: RaPu EnPu ja SaPu.
Blogeja voi käyttää eri tarkoituksiin. Ranskan kielen blogia käytetään tiedonjakoon (läksyt, kokeet ym.), oppilastöiden esittelyyn (valokuvia, videoita, PP-esityksiä), tehtäväpankin luontiin (linkkejä sivustoille, joissa voi tehdä ranskan kielen tehtäviä) musiikin kuunteluun (linkkejä YouTubeen) ja kommunikointiin ystävyysluokan kanssa.
Blogi on helppokäyttöinen ja yksityinen. Oppilaat kirjautuvat sinne omilla verkkotunnuksillaan. Oppilaat ovat pikkuhiljaa oivaltaneet blogin käytön hyviä puolia ainakin tiedonjaossa. Tunnilla käytän blogia tehtävien tekemiseen. En enää tarvitse monia eri linkki osoitteita,kun kaikki on blogissa.

Kehotan kaikkia vaan rohkeasti oman blogin luontiin opetuksen tueksi!
Nina Tammelasta

1 kommentti

Opetusvideoita ruudunkaappauksella

Monia asioita on yllättävän vaikeaa selittää kirjoittamalla niin että voisi olla varma, että kaikki ymmärtävät asian samalla tavalla ja osaavat esim. toimia ohjeen mukaisesti. Silloin voikin olla hyvä idea tehdä kirjallisen ohjeen sijaan tai sen lisäksi video-ohje. Tähän päädyin itse viimeksi eilen, kun en ollut ihan varma selitinkö asian selvästi sähköpostissani – tein siis asiasta videon ilman sen kummempaa käsikirjoitusta. Tykkään käyttää Screencast-o-matic -ohjelmaa ruudunkaappausvideoiden tekoon, mutta muitakin käteviä ohjelmia toki on (voi hakea esim. screen recorder -hakusanoilla). Tekemäni ohje Screencast-o-maticin käyttöön. Kyseisellä ohjelmalla olen tehnyt esim. videot-sivulta löytyviä ranskan ja äidinkielen opetusvideoita.

boy-110762_pienempi

Kuva: Pixabay

Terveisin
Liisa

Jätä kommentti