eoppiasema

Tämä on eOPPIASEMA-hankkeen blogi

Kotisivu: https://eoppiasema.wordpress.com

eOppiasema-poimintoja

Hanke on päättymässä nyt vuoden lopussa eli on hyvä hetki miettiä, mitä hankkeessa on tehty. Tästä Prezi-esityksestä pääset tutustumaan eOppiasema-hankkeen alkuvaiheen ajatuksiin sekä koosteeseen toiminnasta (koska Prezin upottaminen WordPress.comiin ei oikein onnistu, klikkaa kuvasta esitykseen):

eOppiasema-preziKiitos kaikille hankkeessa mukana olleille ja sen toiminnasta kiinnostuneille! Toivottavasti löydätte täältä ideoita ja ohjeita myöhemminkin hyödynnettäväksi!

Toivoo
Liisa

Mainokset

Jätä kommentti

Kokemuksia Koulumestarista

Keskiviikkona 4.12. suuntasimme Espooseen tutustumaan Koulumestarin kouluun jossa kuulimme myös Innokas– ja Finnable-hankkeista, joissa koulu on aktiivisesti mukana. Koulussa toimii siis Oppimiskeskus Innokas, joka ohjaa luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologiaa hyödyntäen. Oppilaat esimerkiksi suunnittelevat ja toteuttavat innolla robotteja.

Rakentelumateriaalia

Rakentelumateriaalia

Kuulimme mielenkiintoisesta tiimiopettajuudesta, jossa vuosiluokka on yhtenä ryhmänä, jolla on kolme opettajaa ja yksi ohjaaja. Opettajat olivat tähän malliin erittäin tyytyväisiä ja kertoivat esimerkiksi luokkahengen parantuneen huomattavasti ja oppilaiden tottuneen erilaisiin opetus- ja työskentelytyyleihin. Asioita opitaan usein erilaisten aihekokonaisuusprojektien kautta. Myös erityisoppilaat ovat samassa ryhmässä siitä sen isommin erottumatta. Opettajien jaksaminen paranee, kun vastuita voidaan jakaa yhteissuunnittelulla ja haastavia tilanteita kohtaamassa onkin useampi aikuinen. 

 

Kolmannen luokan suuri opetustila

Kolmannen luokan suuri opetustila

Nyt takaisintulomatkalla on hengästys päällimmäisenä tunteena. Parhaiten mieleen jääneitä ja toteuttamiskelpoisia vinkkejä olivat koulun sisäinen työharjoittelu sekä tutor-oppilaiden käyttö. Jospa käyttäisikin tukiopetustunnin ylöspäin eriyttämiseen siten, että muutamille oppilaille opettaisi vaikkapa jonkun uuden teknologiaan, viestintään tms. liityvän asian ja he opettaisivat sen sitten eteenpän luokkatovereilleen. Pienillä asia voi olla niinkin yksinkertainen kuin koneelle kirjautuminen. Koulumestarin tutor-oppilaat ovat opettaneet esimerkiksi kosketustaulun ja tabletin käyttöä niin muille oppilaille ja opettajille kuin myös viereisessä päiväkodissa, seniorikodissa ja kirjastossakin.

Koulumestarin koulussa oppilaat käyttävät sujuvasti mobiililaitteita oppimisen tukena. Osa laitteista on koululle saatu tutkimushankkeiden kautta, mutta myös omien puhelinten pedagogiseen käyttöön ohjataan ja kannustetaan. Tästä voisi ottaa oppia omassakin työssä. Halu omien puhelinten käyttöön lähti oppilaiden taholta, ja tänä lukuvuonna onkin voinut valita käyttääkö omaa vai koulun puhelinta. Oppilaat olivat mielissään puhelimen käytöstä, he kommentoivat että muistiinpanoista tulee hienompia, kun niihin voi helposti lisätä myös kuvia ja että puhelin on heillä varmemmin mukana kuin vihko. Huonoiksi puoliksi he mainitsivat että puhelimen lataaminen saattaa välillä unohtua ja varsinkin alkuvaiheessa puhelimet saattavat olla esillä vääräänkin aikaan tai niillä pelaillaan silloin kun pitäisi opiskella.  Oman laitteen käyttöön on pyydetty vanhemmilta lupa ja sovittu ettei koulu ole korvausvelvollinen mikäli laitteelle jotain tapahtuu.

Erityisen arvokasta työtä koulu tekee lähiyhteisön kanssa. Oppilaat tekevät vierailuja ja yhteistyötä kirjaston ja seniorikodin kanssa, esimerkiksi lauluhetkiä on lähetetty etänä ja itsenäisyysaiheisia videoita esitelty.  Oppilaat pääsevät työskentelemään koulussa luokan ulkopuolelle, esim. sohvaryhmiin tai portaikkoihin. Ennen oppilas heitettiin luokasta ulos haastavan käytöksen vuoksi, nyt luokasta pääsee ulos kun hommat sujuvat ja opettajan luottamus on saavutettu.

Lievää kateutta aiheutti laitteiden ja materiaalien määrä sekä opetuspuitteet. Varsinkin kun omassa koulussa puhutaan säästöistä ja mietitään, miten saadaan lopussa olevat projektorit korvattua uuusilla. Silti päällimmäiseksi tunteeksi jäi kunnioitus Koulumestarin koulun henkilökunnan innostunutta sekä pyyteetöntä asennetta kohtaan. Samanaikaisopettajuuden mahdollistaminen resursseilla, opettajien valmius kehittää itseään sekä asenne oppilaita ja koulun muita aikuisia kohtaan tekivät vaikutuksen.  Positiivista oli myös heidän auliutensa jakaa ”ilosanomaa” muille.

Lopuksi innovoimme tulevaisuuden kouluja. Yhteistä ryhmien suunnitelmille oli, että aikuisten ja lasten vuorovaikutus nähdään edelleen tärkeimmäksi työvälineeksi. Vaikka teknologian käyttö kouluissa lisääntyy, pehmeitä arvoja ei saa unohtaa.

Visio tulevaisuuden koulusta

Visio tulevaisuuden koulusta

Terveisin

Miina, Elina, Sari, Katri, Rauna, Nina, Tiina, Jonna, Marja, Maiju, Harri ja Liisa

Jätä kommentti

Helpot verkkosovellukset opetuksen piristäjinä

Toisinaan kaipaa opetukseen pientä piristystä, jotain hieman erilaista tapaa tehdä tuttu asia. Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien piristäjien käyttö saattaa joskus olla hankalaa sen vuoksi, että ne vaativat erilaisia asennuksia ja tunnuksia. Onneksi verkosta löytyy myös monenlaisia palveluita, joita voi käyttää selaimessa ja jotka eivät välttämättä vaadi edes tunnusten luomista vaan ovat käyttövalmiita saman tien. Niitä voi siis hyödyntää vaikka ex tempore.

Kuva: Openclipart

Kuva: Openclipart

Eräs mainio tällainen palvelu on Padlet. Se on ikään kuin yhteinen ilmoitustaulu/seinä, jonne voi laittaa tekstiä, kuvia, linkkejä ja tiedostoja. Tutustu hienoihin esimerkkeihin. Ilman kirjautumista seinä on käytössä vain vuorokauden, eli pitempää käyttöä varten on kirjauduttava palveluun.

Toinen erittäin helppokäyttöinen palvelu on TodaysMeet. Siellä voi ilman kirjautumista luoda ”huoneen”, jossa voidaan kirjoittaa 140 merkin mittaisia viestejä. Tämä on mainio vaikkapa kysymysten esittämiseen.

Wordlessä puolestaan saa kätevästi luotua sanoista taidetta. Visuaalisempi esitystapa voi piristää normaalin tekstin lomassa.

Kuvankäsittelyynkin löytyy oivallisia ilmaisohjelmia netistä. Esimerkiksi Pixlr ja etenkin sen Express-versio on hauska ja kätevä oppilaiden kanssa.

Nämä vinkit ja muutaman muun löydät pdf-muodossa tästä.

1 kommentti

Avoimia kuvia verkosta

Opettajat ja erilaisten esitysten tekijät (sekä blogin kirjoittajat 🙂 ) joutuvat monesti miettimään, mistä löytää piirros- tai valokuvia, joita saa luvallisesti käyttää. Netissä kun kuvia on helposti saatavilla, moni ajattelee että no ketäpäs se haittaa jos tuosta tuota kuvaa käytän. Tästä kehkeytyi kuukausi sitten vilkas keskustelu Pupulandia-blogissa.

Kuva: Pixabay

Kuva: Pixabay

Verkosta löytyy myös avoimia kuvia, joita saa käyttää joko täysin tai ainakin melko vapaasti. Täysin vapaasti käytettäviä ovat CC0-/Public domain -kuvat. Tällaisia löytyy esimerkiksi Pixabay– ja Openclipart -palveluista. Kuvia voi jakaa erilaisilla lisensseillä, yleinen on esimerkiksi CC-BY, joka edellyttää tekijän nimen mainitsemista, mutta antaa muuten vapaat kädet kuvan käyttöön. Kannattaa tutustua Creative Commons -lisensseihin ja käyttää niitä itsekin!

Tietoa verkosta löytyvistä opetuskäyttöön sopivista kuvista löydät tästä esityksestä:

Voit katsoa esityksen myös videona. Esityksestä löytyy jokaisesta palvelusta linkki lyhyeen ohjevideoon ja halutessasi löydät ne kaikki tältä soittolistalta.

Kuvaterveisin
Liisa

7 kommenttia

Oppilaat videon tuottajina

Luin professori Jari Multisillan ja professori Hannele Niemen mielenkiintoisen artikkelin Oppilaiden tuottamien videoiden käyttö opetuksessa, joka on osa juuri julkaistua Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan julkaisua Uusi oppiminen. Tässä kirjoituksessa siis poimintoja siitä. Artikkelissa tarkastellaan verkossa olevien videopalvelujen hyödyntämistä opetuksessa sekä kuvataan miten oppilaat voivat osallistua aktiivisina toimijoina sisällöntuottamiseen. Kun oppilaat tekevät oman (opetus)videon, heidän täytyy työstää sekä sisältöjä että niiden esittämistä sellaiseen muotoon, että se on katsojalle ymmärrettävää ja motivoivaa. Oppilailla on tässä siis aktiivisen tiedon tuottajan rooli. Esimerkkitapauksissa esitellään MoViE-palvelun (Mobile Video Experience) avulla tehtyjä erilaisia pilotteja niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Kuva: MyCuteGraphics

Kuva: Laura Strickland / MyCuteGraphics

Artikkelissa tuodaan esiin myös se, että tämän päivän koululaiset ovat nettisukupolvea, diginatiiveja, jotka mm. korostavat avoimuutta , odottavat viihde-elementtejä ja pelaamista työelämässä, koulutuksessa ja sosiaalisessa elämässään sekä odottavat viestinnältä ja kanssakäymiseltä nopeaa rytmiä. Näitä ominaispiirteitä tulisi huomioida myös oppimisympäristöissä, ja videon käytön lisääminen opetuksessa on askel tähän suuntaan.

Tekstissä käsitellään myös sosiaalista mediaa ja videopalveluja, etenkin YouTubea. Todetaan että suurin osa käyttää palveluja vain katsellakseen videoita eikä niinkään jakaakseen omia videoitaan. Helsingin yliopiston tutkimuksen (joka käsitti 2400 peruskoululaista ja lukiolaista) mukaan 61% tytöistä ja 70% pojista käyttää YouTubea usein. Videoiden käyttö koulussa ja opiskelussa on kuitenkin selvästi vähäisempää. YouTubella on nykyään oma opetusvideo-osio http://www.youtube.com/education .

Artikkelin lopussa todetaan, että verkkovideoiden käyttö lisääntyy jatkuvasti ja ne voidaan koulussakin nähdä uutena tiedon esittämisen välineenä. Tutkimuksissa on todettu, että oppilaat muuttuvat aktiivisemmiksi ja osallistuvammiksi luokkahuoneessa, kun oppimisessa käytetään videotuotantoa. Videon tuottaminen tukee monen eri osa-alueen kehittymistä, koska oppilaiden täytyy miettiä mm. mitä kuvataan, miten kuvataan ja miten tarina etenee. Verkkovideot ja videoiden tuottaminen voidaan nähdä myös kanavana, jonka kautta lapset ja nuoret voivat viestiä toistensa kanssa, myös kansainvälisesti.

Kuva: MyCuteGraphics

Kuva: Laura Strickland / MyCuteGraphics

Terveisin
Liisa

1 kommentti

Kosketustaulu matematiikan erityisopetuksessa

Olin muutaman tunnin seuraamassa matematiikan erityisopetusta. Opetustilana oli pieni luokkahuone, jossa on mm. kosketustaulu. Aiheena oli geometria, tarkemmin suorakulmaisen kolmion sivujen ja kulmien laskeminen. Opettaja kertoi käyttävänsä taulua mielellään ja tussitaulun jääneen vallan käyttämättömäksi. Kosketustauluohjelmiston (ActivInspire) matematiikkatyökaluja hän ei kuitenkaan pitänyt erityisen hyvinä.

Hauska tapa taulun hyödyntämiseen oli mielestäni se, kun opettaja piirsi tikkuakan, jota saattoi sitten siirrellä eri kohtiin kolmiota ja kysellä esimerkiksi ”nyt kun seison tässä kulmassa, millainen sivu A on minuun nähden, vastakkainen vai viereinen”. Laskemisen lisäksi sivujen pituutta mitattiin ohjelman viivaimella, mutta oppilaita tuntui hieman hämäävän se, että viivain ei mittaa niinkään senttejä vaan vain ”yksiköitä”. Oppilaat kävivät taululla käyttämässä viivainta. Opettaja kirjoitti kynällä tauluun muistiinpanoja ja tietoja kolmiosta. Tunnin lopussa osa oppilaista pyysi, että opettaja tulostaisi heille taulun asiat.

kosketustaulu1_geo

Kuva jälkikäteen ”dramatisoitu” 😀

Terveisin
Liisa

Jätä kommentti

Opetusvideoita ruudunkaappauksella

Monia asioita on yllättävän vaikeaa selittää kirjoittamalla niin että voisi olla varma, että kaikki ymmärtävät asian samalla tavalla ja osaavat esim. toimia ohjeen mukaisesti. Silloin voikin olla hyvä idea tehdä kirjallisen ohjeen sijaan tai sen lisäksi video-ohje. Tähän päädyin itse viimeksi eilen, kun en ollut ihan varma selitinkö asian selvästi sähköpostissani – tein siis asiasta videon ilman sen kummempaa käsikirjoitusta. Tykkään käyttää Screencast-o-matic -ohjelmaa ruudunkaappausvideoiden tekoon, mutta muitakin käteviä ohjelmia toki on (voi hakea esim. screen recorder -hakusanoilla). Tekemäni ohje Screencast-o-maticin käyttöön. Kyseisellä ohjelmalla olen tehnyt esim. videot-sivulta löytyviä ranskan ja äidinkielen opetusvideoita.

boy-110762_pienempi

Kuva: Pixabay

Terveisin
Liisa

Jätä kommentti