Arkisto kategorialle Projektiryhmä

Kokemuksia Koulumestarista

Keskiviikkona 4.12. suuntasimme Espooseen tutustumaan Koulumestarin kouluun jossa kuulimme myös Innokas– ja Finnable-hankkeista, joissa koulu on aktiivisesti mukana. Koulussa toimii siis Oppimiskeskus Innokas, joka ohjaa luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologiaa hyödyntäen. Oppilaat esimerkiksi suunnittelevat ja toteuttavat innolla robotteja.

Rakentelumateriaalia

Rakentelumateriaalia

Kuulimme mielenkiintoisesta tiimiopettajuudesta, jossa vuosiluokka on yhtenä ryhmänä, jolla on kolme opettajaa ja yksi ohjaaja. Opettajat olivat tähän malliin erittäin tyytyväisiä ja kertoivat esimerkiksi luokkahengen parantuneen huomattavasti ja oppilaiden tottuneen erilaisiin opetus- ja työskentelytyyleihin. Asioita opitaan usein erilaisten aihekokonaisuusprojektien kautta. Myös erityisoppilaat ovat samassa ryhmässä siitä sen isommin erottumatta. Opettajien jaksaminen paranee, kun vastuita voidaan jakaa yhteissuunnittelulla ja haastavia tilanteita kohtaamassa onkin useampi aikuinen. 

 

Kolmannen luokan suuri opetustila

Kolmannen luokan suuri opetustila

Nyt takaisintulomatkalla on hengästys päällimmäisenä tunteena. Parhaiten mieleen jääneitä ja toteuttamiskelpoisia vinkkejä olivat koulun sisäinen työharjoittelu sekä tutor-oppilaiden käyttö. Jospa käyttäisikin tukiopetustunnin ylöspäin eriyttämiseen siten, että muutamille oppilaille opettaisi vaikkapa jonkun uuden teknologiaan, viestintään tms. liityvän asian ja he opettaisivat sen sitten eteenpän luokkatovereilleen. Pienillä asia voi olla niinkin yksinkertainen kuin koneelle kirjautuminen. Koulumestarin tutor-oppilaat ovat opettaneet esimerkiksi kosketustaulun ja tabletin käyttöä niin muille oppilaille ja opettajille kuin myös viereisessä päiväkodissa, seniorikodissa ja kirjastossakin.

Koulumestarin koulussa oppilaat käyttävät sujuvasti mobiililaitteita oppimisen tukena. Osa laitteista on koululle saatu tutkimushankkeiden kautta, mutta myös omien puhelinten pedagogiseen käyttöön ohjataan ja kannustetaan. Tästä voisi ottaa oppia omassakin työssä. Halu omien puhelinten käyttöön lähti oppilaiden taholta, ja tänä lukuvuonna onkin voinut valita käyttääkö omaa vai koulun puhelinta. Oppilaat olivat mielissään puhelimen käytöstä, he kommentoivat että muistiinpanoista tulee hienompia, kun niihin voi helposti lisätä myös kuvia ja että puhelin on heillä varmemmin mukana kuin vihko. Huonoiksi puoliksi he mainitsivat että puhelimen lataaminen saattaa välillä unohtua ja varsinkin alkuvaiheessa puhelimet saattavat olla esillä vääräänkin aikaan tai niillä pelaillaan silloin kun pitäisi opiskella.  Oman laitteen käyttöön on pyydetty vanhemmilta lupa ja sovittu ettei koulu ole korvausvelvollinen mikäli laitteelle jotain tapahtuu.

Erityisen arvokasta työtä koulu tekee lähiyhteisön kanssa. Oppilaat tekevät vierailuja ja yhteistyötä kirjaston ja seniorikodin kanssa, esimerkiksi lauluhetkiä on lähetetty etänä ja itsenäisyysaiheisia videoita esitelty.  Oppilaat pääsevät työskentelemään koulussa luokan ulkopuolelle, esim. sohvaryhmiin tai portaikkoihin. Ennen oppilas heitettiin luokasta ulos haastavan käytöksen vuoksi, nyt luokasta pääsee ulos kun hommat sujuvat ja opettajan luottamus on saavutettu.

Lievää kateutta aiheutti laitteiden ja materiaalien määrä sekä opetuspuitteet. Varsinkin kun omassa koulussa puhutaan säästöistä ja mietitään, miten saadaan lopussa olevat projektorit korvattua uuusilla. Silti päällimmäiseksi tunteeksi jäi kunnioitus Koulumestarin koulun henkilökunnan innostunutta sekä pyyteetöntä asennetta kohtaan. Samanaikaisopettajuuden mahdollistaminen resursseilla, opettajien valmius kehittää itseään sekä asenne oppilaita ja koulun muita aikuisia kohtaan tekivät vaikutuksen.  Positiivista oli myös heidän auliutensa jakaa ”ilosanomaa” muille.

Lopuksi innovoimme tulevaisuuden kouluja. Yhteistä ryhmien suunnitelmille oli, että aikuisten ja lasten vuorovaikutus nähdään edelleen tärkeimmäksi työvälineeksi. Vaikka teknologian käyttö kouluissa lisääntyy, pehmeitä arvoja ei saa unohtaa.

Visio tulevaisuuden koulusta

Visio tulevaisuuden koulusta

Terveisin

Miina, Elina, Sari, Katri, Rauna, Nina, Tiina, Jonna, Marja, Maiju, Harri ja Liisa

Jätä kommentti

Videotyöskentelyä

Marraskuun lopussa oli taas aika projektiryhmän kokoontua. Tällä kertaa aiheeksi valikoitui videotyöskentely. Hankkeessahan on tarkoitus saada aikaan monenlaisia opetusvideoita, joten videotyöskentelyyn on syytä aina säännöllisesti perehtyä. Nyt saimme oppia alan ammattilaiselta, sillä videokuvauksen saloja meille avasi Aksu Perä-Rouhu. Oli hyödyllistä kuulla etenkin valaistukseen ja äänitykseen liittyviä asioita. Vauhdikas ryhmä kun on kyseessä, niin lyhyehkön teoriaosuuden jälkeen siirryttiinkin jo tositoimiin. Videolle laadittiin käsikirjoitus ja sitten alettiin laittaa kuvauspaikkaa kuntoon.

Yksi ryhmä kuvasi englannin ja ranskan videot, joissa käsinukkehahmot kertoivat itsestään ja esittivät kysymyksiä kuulijallekin. Toinen ryhmä puolestaan kuvasi videota, jossa opastetaan kaasupolttimen sytyttämistä. Kolmas ryhmä kuvasi animaation kymmenylityksestä.

Toivottavasti opettajat saivat päivästä intoa videoiden tekoon myös koululla!

Päivästä kertoili

Liisa

Jätä kommentti

Kosketuksissa

Viime viikolla saimme jälleen projektiryhmän kasaan! Oli mukavaa nähdä tuttuja kasvoja ja saimmepa mukaan uusiakin eoppiasemalaisia. Hyvä että intoa ja kiinnostusta riittää! Aloitimme päivän perehtymällä kosketustaulujen saloihin, joihin meitä perehdytti verkkopedagogi Sanna-Kaisa Salonniemi.

Opettajat kosketustaululla

Iltapäivällä suunnittelimme lukuvuoden toimintaa, neuvottelimme aikatauluista jne. Kertasimme myös Adobe Connectia, koska sitä käytetään monessa eOppiaseman jutussa, kuten ystäväluokkatapaamisissa. Tapaamme myös projektiryhmän kanssa seuraavan kerran etänä!

Jätä kommentti

Ryhmä koolla taas

Tiistaina oli taas aika projektiryhmän kokoontua. Aivan aluksi puitiin viimeviikkoisen ITK-konferenssin antia. Huomiota oli kiinnittänyt mm. esitysten teko Prezillä, oppimispelit (eedu), fysiikan yms. oppimateriaalit (GeoGebra) ja Opetushallituksen Linkkiapaja, joka helpottaa e-oppimateriaalin löytämistä eri verkkopalveluista.

Seuraavaksi harjoiteltiin Adobe Connectin käyttöä suorittamalla ystäväluokkasimulaatio. Ystäväluokkavierailut etänä on yksi hankkeessa kehitettävistä toimintamuodoista ja sitä pilotoidaan toukokuussa. Ystäväluokkasimulaatiossa teimme kuva-arvoituksia käyttämällä Adobe Connectin piirtotyökaluja sekä piirtämällä vihkoon ja kuvaamalla tuotosta.   Aiemmin lukuvuonna on otettu etäyhteys esimerkiksi leirikoulusta.

Ystäväluokkatoimintaa sekä erityisopettajan ja aineenopettajan yhteistyötä osin etänä suunniteltiinkin iltapäivällä ahkerasti. Suunnitelmia kirjattiin wikiin:

Jätä kommentti

Blogeja, wikejä ja hissipuheita

Tiistaina 21.2. oli taas aika projektiryhmän kokoontua. Aamu alkoi vilkkaalla keskustelulla viime aikojen koulutustapahtumista, sillä monet ryhmän opettajista olivat osallistuneet joko Tuunaa tuntisi! -messuille tai oman koulun opetusteknologia-aiheiseen vesoon, osa molempiinkin. Veson tuotoksia ovat esimerkiksi nuo edeltävät artikkelit! Muutamilla kouluilla on harjoiteltu opetusvideoiden tekoa, ja valmiita tuotoksiakin saatu aikaan; näimme Tammelan koulussa tehdyn hienon, pressprint-tekniikkaan opastavan videon. Veson blogitutustumisen jälkeen blogeja on päätetty hyödyntää opetuksessa myös niin, että jos oppilas ei pysty tulemaan kouluun, hän voi tehdä joitain suorituksia blogin kautta, esimerkiksi kotitaloutta leivontablogin avulla.

Aamulla käytiin myös läpi hankkeen tavoitteita ja kevään 2012 ohjelmaa. Epun mediareppu -hankkeen projektisuunnittelija Auri Kohola esitteli hankkeessa kehitettyjä pedagogisia malleja videoiden ja ideakorttien avulla. Ne ovat hyvä apu mietittäessä miten tässä hankkeessa syntyviä pedagogisia malleja aiotaan levittää. Osaa Eppu-hankkeen malleista voidaan kenties käyttää myös sellaisenaan, sillä vaikka mallit on kehitetty esi- ja alkuopetuksen oppilaille, voisivat ne soveltua isommillekin oppilaille.

Iltapäivällä projektiryhmä jakaantui koulujen mukaisiin ryhmiin hiomaan kevään tavoitteita ja aikatauluja. Ne kirjattiin Google Docsiin, joka tuli nyt uutena työkaluna tutuksi. Tämän jälkeen vuorossa oli hissipuheen teko – idea, jonka saimme tammikuussa järjestetyiltä EKOn hankepäiviltä. Vaikka hissipuhe liittyykin luontevammin yritysmaailmaan, voi sitä soveltuvin osin käyttää hankemaailmassakin – ei ole lainkaan huono ajatus tiivistää hanke yksinkertaiseen ja houkuttelevaan muotoon. Nyt ryhmäläiset siis miettivät, miten ”myisivät” hankkeen kollegoilleen – väärinkäsityksiä ainakin riittää oikaistaviksi, sillä joillain on ollut käsitys, että eOppiasema tulee olemaan jokin tekninen sirkus, jonne oppilaat voi välillä viedä huvittelemaan.

Jätä kommentti

Tarinoita ja animaatioita

Tammikuun viimeisenä perjantaina oli projektiryhmän aika jälleen kokoontua. Aamupäivällä Marko Lahtinen Educodesta veti pajan, jossa mietittiin eOppiasema-hankkeen vetovoima- ja työntötekijöitä. Opettajat ja rehtorit työstivät tarinoita siitä, miten tähän vaiheeseen on tultu ja miten tästä jatketaan eteen päin. Tämä varmasti selkeytti kaikkien osallistujien ajatuksia.

Lounaan jälkeen ryhdyttiinkin sitten työstämään toisenlaisia tarinoita. Perehdyttiin Epun mediareppu -hankkeessa kehitettyyn helppoon tapaan tehdä animaatioita , minkä jälkeen opettajat ryhtyivät innolla työhön. Osalla oli jo tarkkaan mietitty idea opetusvideolle, osa teki animaation vain harjoittelumielessä. Hienoja tuotoksia saatiin valmiiksi lyhyessä ajassa, lopuksi oli hauska pitää pienet lyhytelokuvafestarit popcornien kera 🙂

 

Jätä kommentti

Kouluttaudutaan ja verkostoidutaan

Vuosi 2012 on käynnistynyt vauhdilla ja koulutyö taas kovassa vauhdissa. eOppiaseman väki kokoontuu jälleen tammikuun lopulla yhteisen koulutus- ja suunnittelupäivän merkeissä. Kevätlukukaudella onkin tarkoitus kokoontua kuukausittain yhtenä päivänä kuun loppupuolella. Lisäksi toki kouluilla suunnitellaan tiloja ja toteutuksia. Harri vierailee opettajankokouksissa joko livenä tai etänä kertomassa hankkeesta ja muutenkin koetetaan tehdä hanketta tutuksi koko kouluyhteisölle, jottei kollegojen tarvitse kummastella, mistä ihmeestä oikein on kyse.

Oman väen koulutusten lisäksi kannattaa toki poimia parhaat palat muualtakin; esimerkiksi eVarikon järjestämiltä Tuunaa tuntisi! -messuilta la 11.2.

Loppuviikolla lähdetään verkostoitumaan Turkuun, jonne Etäopetuksen koordinointihanke EKO on kutsunut kaikki alaisuudessaan toimivat hankkeet. Turun tunnelmia luvassa siis myöhemmin!

Talvisin terveisin
Liisa

Jätä kommentti